Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

Kelio remonto darbų eiga // Paskelbta 2019-04-30

 Vietos projekto, "Kelio Gervinė - Palovaitis Nr. 7v115 kapitalinis remontas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams", darbai pagal VPS priemonę  "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams", sėkmingai juda link pabaigos.

Vietos projektą vykdo "Raseinių žuvininkų asociacija".

   

 

Visuotinis narių susirinkimas // Paskelbta 2019-03-27

 2019 m. kovo 25 d. įvyko Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu svarstyta:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA (bendru sutarimu). Darbotvarkei pritarta.

2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.

NUTARTA (bendru sutarimu). Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinė veiklos ataskaita už 2018 m. patvirtinta.

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.

NUTARTA (bendru sutarimu). Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinė finansinė atskaitomybė už 2018 m. patvirtinta.

4. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai.

NUTARTA (bendru sutarimu). Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės revizore išrinkta Jurgita Petravičienė.

5. Bendrieji klausimai.

Pirmininkas Antanas Grigalavičius pasiūlė balsuoti už pasiūlymą, valdybos posėdžius organizuoti taikant apklausą raštu, kad darbai vyktų operatyviau, tam skiriant 3 (trijų) dienų terminą.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinta valdybos posėdžius organizuoti taikant apklausą raštu, tam skiriant 3 (trijų) dienų terminą.

   

 

 

Kelio remonto darbai // Paskelbta 2019-03-21

 Norime pasidžiaugti, jog pagaliau pradėti vietos projekto, "Kelio Gervinė - Palovaitis Nr. 7v115 kapitalinis remontas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams", darbai pagal VPS priemonę  "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams".

Vietos projekto vykdytoja: Raseinių žuvininkų asociacija.   

 

   

   

 

Visuotinis narių susirinkimas // Paskelbta 2019-03-08

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. kovo 25 d. 14:00 val. adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r. 

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai.

  • Bendrieji klausimai.

Kviečiame detaliau susipažinti su darbotvarke.

 

RRŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis // Paskelbta 2018-10-17

2018 metų spalio 17 dieną vyko Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstyta vietos projektų, pateiktų pagal Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos "Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategija" priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" atrankos.

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 2018 10 17  posėdžio protokolo nutariamoji dalis

 
 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru