Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

Kelio remonto darbai // Paskelbta 2019-03-21

 Norime pasidžiaugti, jog pagaliau pradėti vietos projekto, "Kelio Gervinė - Palovaitis Nr. 7v115 kapitalinis remontas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams", darbai pagal VPS priemonę  "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams".

Vietos projekto vykdytoja: Raseinių žuvininkų asociacija.   

 

   

   

 

Visuotinis narių susirinkimas // Paskelbta 2019-03-08

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. kovo 25 d. 14:00 val. adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r. 

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai.

  • Bendrieji klausimai.

Kviečiame detaliau susipažinti su darbotvarke.

 

RRŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis // Paskelbta 2018-10-17

2018 metų spalio 17 dieną vyko Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstyta vietos projektų, pateiktų pagal Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos "Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategija" priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" atrankos.

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 2018 10 17  posėdžio protokolo nutariamoji dalis

 

Visuotinis narių susirinkimas // Paskelbta 2018-10-03

 2018 m. spalio 3d. įvyko Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu svarstyta:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.

2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis įstatų 41. punktu, kuris nustato, kad ŽRVVG  valdybos nariai turi būti renkami 3 metams visuotiniame narių susirinkime: "Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos nariai renkami 3 metams visuotiniame grupės narių susirinkime.")

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinkti ir patvirtinti trijų metų kadencijai naujus valdybos narius Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupėje:

     - Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai: Vytautas Polmonas, Algimantas Ulinskas, Danguolė Žyvatkauskienė;

     - Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovai: Antranas Grigalavičius, Jurgita Petravičienė.

     - Vietos valdžios sektoriaus atstovai: Darius Čėsna, Vilma Kundrotienė, Jekaterina Povilaitienė.

 

Visuotinis narių susirinkimas // Paskelbta 2018-09-26

  Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. spalio 3 dieną 15.00 val. (adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r., LT-60192) visų narių rašytiniu sutikimu. Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  •  Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis įstatų 41. punktu, kuris nustato, kad ŽRVVG valdybos nariai turi būti renkami 3 metams visuotiniame narių susirinkime: „Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos nariai renkami 3 metams visuotiniame grupės narių susirinkime. [...]“).

  • Bendrieji klausimai.

  Kviečiame detaliau susipažinti su susirinkimo darbotvarkė. Taip pat prašome visus narius iki 2018 m. spalio 1 dienos 17.00 val. pateikti rašytinį sutikimą dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

 
 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru