Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimas“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimas“ pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“. Projekto tikslas – mokymo visą gyvenimą skatinimas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimo skatinimas, organizuojant mokymus. Suorganizuoti 3 mokymų renginiai temomis: 1 diena, 8 val. – tema „Tvenkininės žuvininkystės ūkių žuvų bakterinės ir virusinės ligos, nustatymo metodika ir prevencija“, 1 diena, 8 val. – tema „Tvirto bendradarbiavimo darbe principai ir jų stiprinimas“ bei 1 diena, 8 val. – tema „Komunikacija ir probleminės situacijos“. Apmokyti 25 mokymo dalyviai, dirbantys akvakultūroje (kiekviename mokymo renginyje).

      

 

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio plėtrai“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio plėtrai“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įsigyjant naują kombainą, kuriant papildomą darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Projektu įsigyta moderni technika – kombainas, kurio pagalba nuimamas ir kuliamas ūkyje užaugintas grūdų derlius, skiriamas pašarų, naudojamų ūkyje auginamoms žuvims šerti, paruošimui. Gamybinėje įmonės bazėje paruošiami geriausios kokybės pašarai, kurie nuo grūdų išauginimo ir nuėmimo paruošiami, laikomi ir transportuojami geriausiomis sąlygomis.